Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Chemii UJ doceniony przez ECTN

Z radością informujemy, iż studia prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały docenione przez The European Chemistry Thematic Network (ECTN), oceniającą działalność dydaktyczną uczelni w kształceniu przyszłych chemików.

Gremium to przyznało Wydziałowi Chemii UJ certyfikaty: Chemistry Eurobachelor, Chemistry Euromaster i Chemistry Doctorate Eurolabel dla kierunku chemia, oraz Chemistry Eurobachelor i Chemistry Euromaster dla kierunku chemia medyczna.

Wizyta komisji oceniającej odbyła się Wydziale Chemii UJ w czerwcu 2019 r. Wymagane opłaty akredytacyjne zostały sfinansowane w ramach programu „Akredytacje zagraniczne” (działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) dzięki uzyskanym grantom nr. MNiSW/2018/204-208/DIR/AZ.

Wszystkim pracownikom Wydziału zaangażowanym w kształcenie studentów oraz w proces oceny przez Komisję serdecznie gratulujemy!