Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko: Stypendysta / Student na Wydziale Chemii UJ w Krakowie

Projekt pt. Rozwiązania modularne dla nowych wieloskładnikowych materiałów molekularnych, UMO-2019/35/B/ST5/01481, NCN OPUS 18, kierownik dr hab. Robert Podgajny (prof. UJ)

WYMÓG PODSTAWOWY
Oferta kierowana jest do osób, które w chwili rozpoczęcia pracy badawczej w projekcie będą studentami studiów stacjonarnych stopnia II (lub na etapie równoważnym) na uczelni wyższej działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

SKRÓCONY OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ
Tematyka badawcza łączy różnorodne elementy planowania i modułowej konstrukcji wieloskładnikowych materiałów molekularnych w perspektywie uzyskania odpowiednich materiałów przełączalnych w oparciu o właściwości strukturalne, magnetyczne i optyczne. Opiera się na zastosowaniu molekularnych oraz blokowych modułów konstrukcyjnych adresowanych do konkretnych obszarów cząsteczek złożonych lub złożonych fragmentów sieci krystalicznej. Celem są dyskretne i polimeryczne układy wieloskładnikowe (zarówno z punktu widzenia specyficznych jonów i kombinacji jonów metalicznych, jak również z punktu widzenia fragmentów organicznych) o odpowiednich właściwościach warunkowanych dopasowaniem strukturalnym oraz różnorodnością struktury elektronowej i charakterystyk fizykochemicznych. Planuje się między innymi uzyskanie (1) nowych wielopozycyjnych receptorów anionów, na bazie oddziaływań anion-pi wspomaganych przez kooperatywność, (2) nowych układów o charakterystykach optycznych (specyficzna absorpcja promieniowania, luminescencja) dostrajanych za odpowiedniej agregacji bloków budulcowych; (3) nowych kompozytów krystalicznych opartych o izostrukturalność i epitaksjalny narost skojarzonych faz o różnym nasileniu właściwości funkcjonalnych (np. przemiany SCSC, SCO, ET); oraz (4) nowych połączeń funkcjonalnych opartych o komponenty organiczne o specyficznych, a często nietypowych: (i) strukturze molekularnej i walencyjnej strukturze elektronowej czy (ii) rozkładzie grup funkcyjnych, gęstości elektronowej, powierzchniowego potencjału elektrostatycznego oraz momentu kwadrupolowego.

Pliki do pobrania
pdf
Pełne dane o konkursie