Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat nr 2
Wydziałowej Komisji Wyborczej
z 29 stycznia 2020 roku

w sprawie:
wyboru elektorów w obwodzie nr 2 (nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego) Okręgu VIII (Wydział Chemii UJ)

Działając w oparciu o Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w związku z uchwałami nr 3 i 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2020 roku, informuję, że Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła dzień 19 lutego 2020 roku jako termin przeprowadzenia wyborów w obwodzie nr 2 Okręgu VIII. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 w sali posiedzeń Rady Wydziału Chemii. Celem spotkania wyborczego jest wyłonienie 1 elektora z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Jacek Korchowiec