Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat nr 1
Wydziałowej Komisji Wyborczej
z 29 stycznia 2020 roku

w sprawie:
wyboru elektorów w obwodzie nr 1 (nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego) Okręgu VIII (Wydział Chemii UJ)

Działając w oparciu o Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w związku z uchwałami nr 3 i 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2020 roku, informuję, że Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła dzień 13 lutego 2020 roku jako termin przeprowadzenia wyborów w obwodzie nr 1 Okręgu VIII. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13 w sali posiedzeń Rady Wydziału Chemii. Celem spotkania wyborczego jest wyłonienie 8 elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Jacek Korchowiec