Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs no stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym

nr 2017/27/B/ST4/01155
Wielowartościowe tlenki metali przejściowych jako katalizatory redoksowe - od badań podstawowych do projektowanych właściwości i reaktywności katalitycznej

GŁÓWNE WYMAGANIA
- ukończone studia magisterskie w dziedzinie chemii lub pokrewnej,
- znajomość metod oraz doświadczenie w posługiwaniu się technikami badawczymi do charakterystyki fizykochemicznej katalizatorów (w tym w wykonywaniu pomiarów spektroskopowych ramanowskich i EPR)

OPIS ZADAŃ
Do głównych zadań stypendysty będzie należało wykonywanie charakterystyki badanych w projekcie katalizatorów metodami spektroskopii EPR, Ramana, IR, XRF, XRD oraz opracowywanie wyników, przygotowywanie wystąpień konferencyjnych, posterów, danych do publikacji.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW
31 grudnia 2019 pocztą elektroniczną na adres: sojka@chemia.uj.edu.pl

Pliki do pobrania
pdf
Szczegółowe wymagania