Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inauguracja Roku Akademickigo

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIGO 2019/20
NA WYDZIALE CHEMII UJ
DLA STUDENTÓW I ROKU

Dla kierunków: chemia, chemia medyczna i chemia zrównoważonego rozwoju

2 października 2019 roku (środa) godz. 9:00

sala audytoryjna Wydziału Chemii (A0-01) parter

Program :

  1. Wystąpienie Dr hab.Andrzeja Eilmesa, prof. UJ – Prodziekana ds.dydaktyki
  2. Ślubowanie
  3. Wystąpienie Prof. Piotra Kuśtrowskiego – Dziekana Wydziału Chemii UJ
  4. Wykład inauguracyjny: Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz, „Chemia dla zrównoważonego rozwoju
  5. Prezentacja Samorządu Studenckiego
  6. Prezentacje Kół Naukowych
  7. Prezentacja Wydziałowego Biura Karier i Promocji
  8. Wystąpienie przedstawiciela Jagiellońskiego Centrum Językowego
  9. Spotkania z opiekunami I roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury