Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs NCN Sonata Bis 8

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs Sonata Bis 8. Wśród laureatów są badacze z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • dr Marlena Gryl uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Zastosowanie metod krystalografii kwantowej w projektowaniu nowych materiałów o wzmocnionych przez kokrystalizację właściwościach optycznych”.
  • dr Leszek Zaraska uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Nanostrukturalne elektrody półprzewodnikowe typu rdzeń-powłoka o ściśle określonej geometrii - projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka fotoelektrochemiczna”.

Celem konkursu Sonata Bis jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Konkurs jest skierowany do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu naukowych sukcesów.
ARL