Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs NCN Sonata Bis 8

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs Sonata Bis 8. Wśród laureatów są badacze z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • dr Marlena Gryl uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Zastosowanie metod krystalografii kwantowej w projektowaniu nowych materiałów o wzmocnionych przez kokrystalizację właściwościach optycznych”.
  • dr Leszek Zaraska uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Nanostrukturalne elektrody półprzewodnikowe typu rdzeń-powłoka o ściśle określonej geometrii - projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka fotoelektrochemiczna”.

Celem konkursu Sonata Bis jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Konkurs jest skierowany do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu naukowych sukcesów.
ARL

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury