Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SONATA BIS - stypendium dla doktoranta

Celem badań jest planowanie i konstrukcja nowych materiałów zbudowanych z rozgałęzionych kompleksów wielordzeniowych jonów metali d i f elektronowych w skali nanometrycznej. Oczekuje się, że uzyskane materiały będą wykazywać szereg ciekawych efektów opartych na (1) zróżnicowanym rozłożeniu gęstości spinowej, wewnętrznej anizotropii magnetycznej i lokalnego sprzężenia magnetycznego w wybranych szkieletach koordynacyjnych, jak również (2) na możliwości odwracalnego przełączania stanów magnetycznych i modyfikacji charakterystyk magnetycznych przez czynniki zewnętrzne (temperatura, promieniowanie, ciśnienie, chemisorpcja). Uzyskiwane materiały są przedmiotem badań fizykochemicznych z punktu widzenia szeroko pojmowanych materiałów przełączalnych, m.in. magnesów jednocząsteczkowych (ang. single molecule magnets SMM) oraz niskotemperaturowych chłodziw magnetycznych.

WYMÓG PODSTAWOWY:

W myśl zasad konkursu, stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem.

Oferta jest kierowana w pierwszym rzędzie do osób, które:

  • wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2018/19 będą doktorantami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku chemia (preferowane) lub kierunkach pokrewnych (nauki materiałowe, fizyka)
oraz

 

  • przedłożą zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu na studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek chemia) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim, i wyrażą wolę pracy badawczej w Zespole Nieorganicznych Materiałów Molekularnych (ZNMM, Wydział Chemii UJ) pod kierunkiem kierownika niniejszego projektu, od miesiąca października-listopada 2018 roku.
Pliki do pobrania
pdf
Szczegółowe warunki