Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki konkursów ogłoszonych przez NCN

Wyniki konkursów ogłoszonych przez NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło, już po raz trzynasty, wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wśród laureatów znajdują się również badacze z Wydziału Chemii UJ, dr hab. Agnieszka Kaczor z Zespołu Obrazowania Ramanowskiego, dr hab. Grzegorz Sulka z Zespołu Elektrochemii i mgr Magdalena Chrzan z Zespołu Kinetyki Reakcji Heterogenicznych

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło, już po raz trzynasty, wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wśród laureatów znajdują się również badacze z Wydziału Chemii UJ.

Do konkursu OPUS złożono 1831 wniosków, z których 479 zakwalifikowano do finansowania. Pośród finansowanych projektów znajduje się złożony przez dr hab. Agnieszkę Kaczor z Zespołu Obrazowania Ramanowskiego w Zakładzie Fizyki Chemicznej wniosek pt. „Indukowanie chiralności w supracząsteczkowych agregatach "gość-gospodarz" - rozwój nowych metod rezonansowej ramanowskiej aktywności optycznej” i wniosek pt. „Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych” złożony przez dr hab. Grzegorza Sulkę z Zespołu Elektrochemii w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Chemii UJ.

Do konkursu PRELUDIUM wpłynęło1180 wniosków. Finansowanie uzyskały 324 projekty, a wśród nich wniosek mgr Magdaleny Chrzan z Zespołu Kinetyki Reakcji Heterogenicznych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ, pt. „Opracowanie metodyki pomiarów za pomocą technik in situ i operando FTIR do badania centrów aktywnych katalizatorów do utleniania metanu”. Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.ncn.gov.pl

A. R-L.