Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Osoby przyjmujące strony w Dziekanacie  w okresie obowiązywania stanu pandemii w godzinach 9:00 -13:00

Pokój D0-03a

 • Poniedziałek 19.4.2021 mgr inż. Anna Grabska - CHEMIA MEDYCZNA
 • Wtorek 20.4.2021 mgr inż. Anna Pocztorenko - CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU/ OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Środa 21.4.2021 mgr Monika Jurek - CHEMIA
 • Czwartek 22.4.2021 mgr inż. Anna Grabska - CHEMIA MEDYCZNA
 • Piątek 23.4.2021 mgr Monika Jurek - CHEMIA

Pokój D0-03b

 • Poniedziałek 19.4.2021 mgr Małgorzata Gierczak
 • Wtorek 20.4.2021
 • Środa 21.4.2021 Elzbieta Zembala
 • Czwartek 22.4.2021 Elzbieta Zembala
 • Piątek 23.4.2021 mgr Małgorzata Gierczak

Prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ

e-mail: dziekana@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2758
pokój nr D0-05

Dyżury:

 • poniedziałek -  9:30 - 11:00
 • środa - 9:00 - 10:00
 • czwartek - 14:00 - 15:00

Zakres spraw obsługiwanych w dziekanacie przez poszczególne osoby

 • mgr Małgorzata Gierczak (12 686 2758) - kierownik dziekanatu
  • prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu naukowego profesora oraz stanowisk: profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego
  • prowadzenie spraw związanych z przewodami habilitacyjnymi i doktorskimi
  • przygotowywanie materiałów i protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału
  • sprawy Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział
 • mgr inż. Anna Pocztorenko (12 686 2755)
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku ochrona środowiska
 • mgr Monika Jurek (12 686 2756)
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku chemia
 • mgr inż. Anna Grabska (12 686 2754)
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku chemia medyczna
  • zawieranie umów na zajęcia dydaktyczne
 • Elżbieta Zembala (12 686 2757)
  • sprawy socjalne studentów kierunków chemia i ochrona środowiska (stypendium naukowe, socjalne, akademiki, zapomogi)
  • pensum dydaktyczne
  • prowadzenie spraw zawiązanych z tokiem studiów doktoranckich
  • sprawy socjalne doktorantów
  • zamawianie zajęć dydaktycznych na innych wydziałach
  • zawieranie umów na zajęcia dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik kierunku Chemia

dr hab. Monika Srebro-Hooper, prof. UJ

e-mail: srebro@chemia.uj.edu.pl 
tel.: 12 686 2383
pokój nr C3-09

Kierownik kierunku Chemia Medyczna

dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ

e-mail: brindell@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2500
pokój nr C1-23

Kierownik kierunku Chemia Zrównoważonego Rozwoju

prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

e-mail: chmielar@chemia.uj.edu.pl 
tel.: 12 686 2417
pokój nr D3-21

Kierownik kierunku Ochrona Środowiska

dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ

e-mail: wydro@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2519
pokój nr D1-14

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Biochemia

prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl 
tel.: 12 686 2465
pokój nr C2-09

Pełnomocnik ds. kierunku Biochemia: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

dr hab. Filip Zasada

e-mail: zasada@chemia.uj.edu.pl 
 

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

dr hab. Monika Srebro-Hooper, prof.UJ

e-mail: srebro@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2383
pokój nr C3-09

Pełnomocnicy Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia

dr hab. Paweł Kozyra

e-mail: kozyra@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2477
pokój nr C2-26

dr Małgorzata Krzeczkowska

e-mail: malgorzata.krzeczkowska@uj.edu.pl
tel.: 12 686 2430
pokój nr D2-01

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich

dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ

e-mail: dariusz.matoga@uj.edu.pl
tel.: 12 686 2458
pokój nr C2-02

więcej informacji o praktykach

Pełnomocnik Dziekana ds. wymiany zdalnej studentów oraz praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+

dr hab. Agnieszka Węgrzyn

e-mail: wegrzyn@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2433
pokój nr D2-04

Koordynatorzy "Programu MOST"

 • mgr Monika Jurek - studenci Chemii
  tel. 12 686 2756
  e-mail: jurek@chemia.uj.edu.pl
   
 • mgr inż. Anna Pocztorenko - studenci Ochrony środowiska
  tel. 12 686 2755
  e-mail: pocztore@chemia.uj.edu.pl
   
 • Elżbieta Zembala - doktoranci
  tel. 12 686 2757
  e-mail: zembala@chemia.uj.edu.pl

Opiekunowie i starostowie

w roku akademickim 2020/2021

Chemia
Opiekun: dr hab. Beata Nowicka (prof. UJ)

Starostowie:

Stopień I

Stopień II

 • 1 rok - Szymon Wierzbicki
 • 2 rok - Krzysztof Wydra

Chemia Medyczna
Opiekun: dr Maria Oszajca

Starostowie:

Stopień I

Stopień II

Chemia Zrównoważonego Rozwoju
Opiekun: dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro (prof. UJ)

Starostowie:

Stopień I

Ochrona Środowiska
Opiekun: dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro (prof. UJ)

Starostowie:

Stopień II