Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ

e-mail: dziekana@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2758
pokój nr D0-05

Dyżury:

 • poniedziałek -  9:30 - 11:00
 • środa - 9:00 - 10:00
 • czwartek - 14:00 - 15:00

Zakres spraw obsługiwanych w dziekanacie przez poszczególne osoby

 • mgr Małgorzata Gierczak (12 686 2758) - kierownik dziekanatu
  • prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu naukowego profesora oraz stanowisk: profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego
  • prowadzenie spraw związanych z przewodami habilitacyjnymi i doktorskimi
  • przygotowywanie materiałów i protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału
  • sprawy Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział
 • mgr inż. Anna Pocztorenko (12 686 2755)
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku ochrona środowiska
 • mgr Monika Jurek (12 686 2756)
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku chemia
 • mgr inż. Anna Grabska (12 686 2754)
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku chemia medyczna
  • zawieranie umów na zajęcia dydaktyczne
 • Elżbieta Zembala (12 686 2757)
  • sprawy socjalne studentów kierunków chemia i ochrona środowiska (stypendium naukowe, socjalne, akademiki, zapomogi)
  • pensum dydaktyczne
  • prowadzenie spraw zawiązanych z tokiem studiów doktoranckich
  • sprawy socjalne doktorantów
  • zamawianie zajęć dydaktycznych na innych wydziałach
  • zawieranie umów na zajęcia dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik kierunku Chemia

dr hab. Monika Srebro-Hooper, prof. UJ

e-mail: srebro@chemia.uj.edu.pl 
tel.: 12 686 2383
pokój nr C3-09

Kierownik kierunku Chemia Medyczna

dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ

e-mail: brindell@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2500
pokój nr C1-23

Kierownik kierunku Chemia Zrównoważonego Rozwoju

prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

e-mail: chmielar@chemia.uj.edu.pl 
tel.: 12 686 2417
pokój nr D3-21

Kierownik kierunku Ochrona Środowiska

dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ

e-mail: wydro@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2519
pokój nr D1-14

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Biochemia

prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl 
tel.: 12 686 2465
pokój nr C2-09

Pełnomocnik ds. kierunku Biochemia: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

dr hab. Filip Zasada

e-mail: zasada@chemia.uj.edu.pl 
 

Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia

dr hab. Monika Srebro-Hooper, prof.UJ

e-mail: srebro@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2383
pokój nr C3-09

Pełnomocnicy Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia

dr hab. Paweł Kozyra

e-mail: kozyra@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2477
pokój nr C2-26

dr Małgorzata Krzeczkowska

e-mail: malgorzata.krzeczkowska@uj.edu.pl
tel.: 12 686 2430
pokój nr D2-01

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich

dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ

e-mail: dariusz.matoga@uj.edu.pl
tel.: 12 686 2458
pokój nr C2-02

więcej informacji o praktykach

Pełnomocnik Dziekana ds. wymiany zdalnej studentów oraz praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+

dr hab. Agnieszka Węgrzyn

e-mail: wegrzyn@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2433
pokój nr D2-04

Koordynatorzy "Programu MOST"

 • mgr Monika Jurek - studenci Chemii
  tel. 12 686 2756
  e-mail: jurek@chemia.uj.edu.pl
   
 • mgr inż. Anna Pocztorenko - studenci Ochrony środowiska
  tel. 12 686 2755
  e-mail: pocztore@chemia.uj.edu.pl
   
 • Elżbieta Zembala - doktoranci
  tel. 12 686 2757
  e-mail: zembala@chemia.uj.edu.pl

Opiekunowie i starostowie

w roku akademickim 2020/2021

Chemia
Opiekun: dr hab. Beata Nowicka (prof. UJ)

Starostowie:

Stopień I

Stopień II

 • 1 rok - Szymon Wierzbicki
 • 2 rok - Krzysztof Wydra

Chemia Medyczna
Opiekun: dr Maria Oszajca

Starostowie:

Stopień I

Stopień II

Chemia Zrównoważonego Rozwoju
Opiekun: dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro (prof. UJ)

Starostowie:

Stopień I

Ochrona Środowiska
Opiekun: dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro (prof. UJ)

Starostowie:

Stopień II