Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Diamentowy Grant

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Diamentowy Grant

2019 rok

Karolina Augustyniak
"Obrazowanie FTIR i ramanowskie jako nowa strategia analityczna w śledzeniu procesu różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych"

Tomasz Charytanowicz
"Jony oktacyjanorenianowe w konstrukcji dynamicznych sieci koordynacyjnych wykazujących przejścia spinowe"

Damian Jędrzejowski
"Multifunkcjonalne sieci metalo-organiczne oparte na łącznikach hydrazonowych lub tetrazynowych: synteza i zastosowania"

Jakub Zakrzewski
"Fotoprzełączalne materiały molekularne oparte na magneto-luminescencyjnych kompleksach lantanowców"

Mikołaj Żychowicz
"Teoretyczne i eksperymentalne poszukiwanie efektywnych nanomagnesów molekularnych opartych na jonach lantanowców w heterometalicznych układach koordynacyjnych"