Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Diamentowy Grant

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Diamentowy Grant

Oskar Klimas
ʺBadanie natury oddziaływania układów supramolekularnych z amyloidami"

2019 rok

Karolina Augustyniak
"Obrazowanie FTIR i ramanowskie jako nowa strategia analityczna w śledzeniu procesu różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych"

Tomasz Charytanowicz
"Jony oktacyjanorenianowe w konstrukcji dynamicznych sieci koordynacyjnych wykazujących przejścia spinowe"

Damian Jędrzejowski
"Multifunkcjonalne sieci metalo-organiczne oparte na łącznikach hydrazonowych lub tetrazynowych: synteza i zastosowania"

Jakub Zakrzewski
"Fotoprzełączalne materiały molekularne oparte na magneto-luminescencyjnych kompleksach lantanowców"

Mikołaj Żychowicz
"Teoretyczne i eksperymentalne poszukiwanie efektywnych nanomagnesów molekularnych opartych na jonach lantanowców w heterometalicznych układach koordynacyjnych"