Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Diamentowy Grant

Web Content Display Web Content Display

Diamentowy Grant

Oskar Klimas
ʺBadanie natury oddziaływania układów supramolekularnych z amyloidami"

2019 rok

Karolina Augustyniak
"Obrazowanie FTIR i ramanowskie jako nowa strategia analityczna w śledzeniu procesu różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych"

Tomasz Charytanowicz
"Jony oktacyjanorenianowe w konstrukcji dynamicznych sieci koordynacyjnych wykazujących przejścia spinowe"

Damian Jędrzejowski
"Multifunkcjonalne sieci metalo-organiczne oparte na łącznikach hydrazonowych lub tetrazynowych: synteza i zastosowania"

Jakub Zakrzewski
"Fotoprzełączalne materiały molekularne oparte na magneto-luminescencyjnych kompleksach lantanowców"

Mikołaj Żychowicz
"Teoretyczne i eksperymentalne poszukiwanie efektywnych nanomagnesów molekularnych opartych na jonach lantanowców w heterometalicznych układach koordynacyjnych"