Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy Wydziału Chemii UJ wyróżnieni w plebiscycie Laudacji Studenckich

Pracownicy Wydziału Chemii UJ wyróżnieni w plebiscycie Laudacji Studenckich

W dniu 14 maja 2019 r w Auditorium Maximum UJ, dwoje pracowników Wydziału Chemii UJ zostało szczególnie uhonorowanych zwyciężając w organizowanym przez studentów plebiscycie Laudacje Studenckie 2019.

Zwycięzcą w kategorii „Przyjaciel Studentów” został pan dr Jarosław Wilanowski z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UJ, który spośród 7 kandydatów otrzymał największą liczbę głosów. Nagrodę „Przyjaciel studenta” otrzymuje nauczyciel akademicki, który wyróżnia się szczególną troską o dobro studentów, dba o ich wszechstronny rozwój i jest dla nich autorytetem nie tylko w zakresie zainteresowań naukowych.

Pani mgr Monika Jurek, pracowniczka Dziekanatu Wydziału Chemii UJ, odebrała statuetkę zwyciężając w kategorii „Pomocna Dłoń”. Pani mgr Monika Jurek uzyskała największą liczbę głosów spośród 6 nominowanych w tej kategorii pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Statuetka w kategorii „Pomocna Dłoń” jest wyrazem wdzięczności za inicjowanie pro-studenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej oraz pomoc i troskę umożliwiającą studentom spełnianie ich codziennych obowiązków i realizację projektów badawczych, edukacyjnych i kulturalnych.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

ARL

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci kierunku CHEMIA !

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy złożyć w Dziekanacie

 

Po złożeniu dokumentów zostanie naliczona opłata za dyplom - 60 zł za dyplom + 40 zł za każdy odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: jurek@chemia.uj.edu.pl lub przynieść wydrukowane.

Uwaga:

 • Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po egzaminie licencjackim
 • Przed egzaminem licencjackim proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to pracy licencjackiej)
 • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego
 •  

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy złożyć w Dziekanacie:

 

imię nazwisko (na górze teczki)

temat pracy (centralnie )

Kraków 2019 (na dole teczki)

Poniższe dokumenty mogą zostać złożone 2 dni przed obroną:

 • wydrukowaną z systemu APD przetworzoną pracę magisterską z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które pojawiają się na każdej stronie wydruku (instrukcja: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39)

  UWAGA !!! Praca musi być zatwierdzona w systemie APD przez promotora
   
 • oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydruk z APD)
 • potwierdzenie wpłaty 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta

 

Uwaga: Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po obronie.
Przed złożeniem dokumentów proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to seminarium i pracowni magisterskiej)