Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Lista zajęć stacjonarny w semestrze letnim

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW !!!

NOWE MOŻLIWOŚCI WYMIANY - UNA EUROPA

W wymianie wirtualnej w ramach sieci UNA Europa wziąć może każdy student i doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył I rok studiów I stopnia. Osoby, które zdecydują się na udział w wymianie, otrzymają status stypendysty Programu Erasmus+ z dofinansowaniem zerowym. Studenci UJ mogą realizować wybrane przez siebie kursy w dowolnej uczelni partnerskiej z sieci UNA Europa, w ramach zajęć fakultatywnych, po uprzednim uzyskaniu zgody wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, co będzie podstawą do uznania danego kursu i zaliczenia punktów ECTS w UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci !

UWAGA MAGISTRANCI

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy przesłać na adres:

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty również należy przesłać.

Informację o zaliczeniu Seminarium magisterskiego i Pracowni magisterskiej przesyła Promotor.

Przed egzaminem magisterskim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.plAKCEPTOWANE.

UWAGA LICENCJACI KIERUNKU CHEMIA

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy przesłać na adres:

monika.jurek@uj.edu.pl

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty  również należy przesłać. 

  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Przed egzaminem licencjackim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.pl AKCEPTOWANE.