Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta zaangażowanego w realizację projektu badawczego nr 2017/27/B/ST5/01004 pt. „Nowe kompozytowe materiały katodowe do zastosowania w ogniwach paliwowych”. Umowa nr UMO-2017/27/B/ST5/01004

Rozstrzygnięcie konkursu OPUS 14

Konkurs wygrał pan Maciej Skolarczyk

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

WYMAGANIA

- ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku chemia lub dziedzinie pokrewnej
- jest studentem studiów drugiego stopnia
- podstawowa znajomość
- - syntezy nanomateriałów
- - metod elektrochemicznych,
- - metod spektroskopowych badania materiałów,
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

OPIS ZADAŃ
Synteza katalizatorów reakcji redukcji tlenu opartych na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych katalizatorów metodami spektroskopowymi (Raman, EPR, XRF oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego XRD). Testy aktywności katalizatorów za pomocą metod elektrochemicznych (RDE, RRDE) oraz w modelowym ogniwie paliwowym. Udział w analizie i interpretacji wyników oraz w pisaniu publikacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
- CV i list motywacyjny
- dyplom ukończenia studiów I stopnia
- zaświadczenie o statusie studenta II stopnia
- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje, staże naukowe)

WARUNKI
Stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie wypłacane przez 6 miesięcy od października 2019.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
10 maja 2019,  e-mailowo na adres: kruczala@chemia.uj.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.
Planowane rozstrzygniecie konkursu do końca maja 2019.
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kruczała, kruczala@chemia.uj.edu.pl
Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów ze środków NCN
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci kierunku CHEMIA !

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy złożyć w Dziekanacie

 

Po złożeniu dokumentów zostanie naliczona opłata za dyplom - 60 zł za dyplom + 40 zł za każdy odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: jurek@chemia.uj.edu.pl lub przynieść wydrukowane.

Uwaga:

 • Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po egzaminie licencjackim
 • Przed egzaminem licencjackim proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to pracy licencjackiej)
 • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego
 •  

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy złożyć w Dziekanacie:

 

imię nazwisko (na górze teczki)

temat pracy (centralnie )

Kraków 2019 (na dole teczki)

Poniższe dokumenty mogą zostać złożone 2 dni przed obroną:

 • wydrukowaną z systemu APD przetworzoną pracę magisterską z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które pojawiają się na każdej stronie wydruku (instrukcja: http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39)

  UWAGA !!! Praca musi być zatwierdzona w systemie APD przez promotora
   
 • oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydruk z APD)
 • potwierdzenie wpłaty 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku obcym - nr konta jest indywidualny dla każdego studenta

 

Uwaga: Jeżeli ktoś nie złożył podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z pozostałymi dokumentami, może ubiegać się o wydanie takiego odpisu jeszcze tylko przez 30 dni po obronie.
Przed złożeniem dokumentów proszę sprawdzić czy wszystkie oceny są wpisane w USOS (nie dotyczy to seminarium i pracowni magisterskiej)