Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2021/2022

Subjects of doctoral dissertations for the academic year 2021/2022

Pliki do pobrania
pdf
Tematy (lista zaktualizowana - 14/06/2021)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

20.10.2021
Polskie Towarzystwo Chemiczne - wykład

Yaneth Cardona,
Public University of Navarra – UPNA (Pamplona, Spain), University of Pamplona (Pamplona, Colombia)
Using science to teach those who once taught us through experience – a story on beekeeping and natural environment in Colombia

Obrona pracy doktorskiej

mgr Wojciech Pajerski
"lnteractions at nanoparticles-bacteria-solids biointerfaces: from fundamentais to applications"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Mercedes Kukułka
"Theoretical investigations on absorption and luminescence properties of selected organic species for potential applications in optoelectronics"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Robert Jankowski
"Octacyanidometallates of Mo(IV) and W(IV) in the design of dynamie, photomagnetic and photoluminescent molecule-based magnets"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Artur J. Wójcik
"Synteza dwufunkcyjnych monomerów na bazie metakrylanów do otrzymywania funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni"