Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2021/2022

Subjects of doctoral dissertations for the academic year 2021/2022

Pliki do pobrania
pdf
Tematy (lista zaktualizowana - 14/06/2021)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN OPUS21

Projekt zatytułowany „W poszukiwaniu rozwiązań dla ograniczeń stosowania temozolomidu (TMZ) w terapii glejaka mózgu”.

Obrona pracy doktorskiej

mgr Mateusz Werłos
"Fotodekarboksylacyjne podejście do związków fluorowanych o znaczeniu biologicznym"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Małgorzata Janik-Hazuka
"Wielofunkcyjne nanokapsuły polisacharydowe jako platformy teranostyczne"