Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Uwaga ! Doktoranci I roku studiów

Aby otrzymać dostęp do intranetu oraz zostać dopisanym do listy mailingowej należy zapoznać się z wymogami opisanymi w sekcji Dostęp do usług sieciowych na stronie https://chemia.uj.edu.pl/pracownicy2/net

Web Content Display Web Content Display

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2022/2023

Subjects of doctoral dissertations for the academic year 2022/2023

Download files
pdf
Tematy (lista - 23/05/2022)

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Mirosław Nawój
"Synteza totalna Calysolin IX"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Katarzyna Kałahurska
"Koloidalne zawiesiny warstw zeolitów MWW i FER- preparatyka, modyfikacja i własności katalityczne"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Paulina Wróbel
"Badania strukturalne oddziaływania wybranych związków trójcyklicznych z nowymi wariantami β-laktoglobuliny posiadającymi modyfikacje w rejonie kieszeni wiążącej"