Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2022/2023

Subjects of doctoral dissertations for the academic year 2022/2023

Download files
pdf
Tematy (lista - 23/05/2022)

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej

mgr Paweł Mikrut
"Solar energy utilisation in shape- and redox-engineered photocatalytic systems"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Maria Zatorska-Płachta
"Zamykanie substancji bioaktywnych w mikro- i nanostrukturach polimerowych"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Gabriela Grześ
"Synteza i charakterystyka fizykochemiczna skoniugowanych nanoszczotek polimerowych na bazie poli(3,4-propylenodioksytiofenu)"