Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zjazd Dziekanów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Wydział Chemii UJ

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Kontakt

Sekretariat

mgr Agnieszka Sobejko
Wydział Chemii UJ
ul. R. Ingardena 3
30-060 Kraków
tel.: 012 6632215
fax: 012 6340515
e-mail: chemia17@chemia.uj.edu.pl