Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zjazd Dziekanów

Web Content Display Web Content Display

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Wydział Chemii UJ

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Kontakt

Sekretariat

mgr Agnieszka Sobejko
Wydział Chemii UJ
ul. R. Ingardena 3
30-060 Kraków
tel.: 012 6632215
fax: 012 6340515
e-mail: chemia17@chemia.uj.edu.pl