Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Z Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na Wydział Chemii UJ

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło program specjalny dla badaczy z Ukrainy uciekających przed wojną. Program skierowany jest do Ukraińców oraz wszystkich innych naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Centrum sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych - zapewni środki na wynagrodzenia oraz badania.

Do Polski przyjechało lub wkrótce przyjedzie 38 badaczek i 13 badaczy, wśród nich znalazła się dr Tetiana Tatarchuk, docent w Katedrze Chemii oraz dyrektor Dydaktyczno-Naukowego Centrum Materiałoznawstwa i Nanotechnologii w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, która swoją karierę naukową będzie kontynuowała w Grupie Fotokatalizy pod opieką Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. Wojciecha Macyka.

Dr Tetiana Tatarchuk będzie kontynuować badania nad nowymi heterogenicznymi reakcjami katalitycznymi, opartymi na zaawansowanych procesach utleniania, które mogą być wykorzystane do uzdatniania wody. Projekt zakłada syntezę nowych, aktywnych materiałów, ich charakterystykę oraz testy katalityczne. Badania obejmować będą dekontaminację wody metodami fotokatalitycznymi oraz w heterogenicznych układach Fentona. Planowane rezultaty badań powinny dostarczyć nowej wiedzy z zakresu inżynierii katalizatorów na bazie tlenków żelaza i tytanu.

Prace w ramach projektu poszerzą dotychczasową, trwającą od 5 lat, współpracę dr Tetiany Tatarchuk z naukowcami z Wydziału Chemii. Badaczka wraz z prof. Wojciechem Macykiem była liderką polsko-ukraińskiego projektu bilateralnego "Fotokatalityczne systemy hybrydowe do oczyszczania wody" finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Współpraca z naukowcami UJ zaowocowała dotąd 9 wspólnymi artykułami opublikowanymi w czasopismach z listy filadelfijskiej. W 2021 roku w ramach realizowanego na UJ programu profesorów wizytujących dr Tatarchuk przeprowadziła kursy dla studentów i doktorantów.