Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Współpraca z norweską spółką NorCelLi na rzecz opracowania baterii neutralnej klimatycznie

W dniu 12 kwietnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy Wydziału Chemii UJ z norweską spółką NorCelLi. Jest to kolejny krok na drodze komercjalizacji opracowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim wynalazków związanych z nowoczesnym magazynowaniem energii. Dokument podpisany przez Dziekana Wydziału Chemii UJ prof. Wojciecha Macyka i prezesa zarządu NorCelLi Arilda Skaalanda określa działania w ramach podejmowanej współpracy, których celem jest opracowanie baterii neutralnej klimatycznie (ang. Climate Neutral Battery). Osobą odpowiedzialną na Wydziale Chemii UJ za realizację współpracy jest dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ, kierownik Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów Zakładu Technologii Chemicznej, członek Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nawiązana współpraca przewiduje komercjalizację i popularyzację rezultatów prowadzonych badań na terenie Europy. Firma NorCelLi odpowiedzialna będzie głównie za finansowanie projektu (aplikuje o norweskie dotacje rządowe, obejmujące inwestycje związane ze zrównoważonym gospodarowaniem energią), pozyskiwanie klientów oraz promocję działalności UJ w Norwegii. Wydział Chemii UJ odegra podwójną rolę lidera, zarówno w zakresie badań, jak i rozwoju technologii oraz kształcenia fachowców.

W ramach współpracy wybudowana zostanie pilotażowa instalacja przedwdrożeniowa produkująca ogniwa litowo-jonowe (lub litowo-metalowe). Planowane jest także uruchomienie produkcji zrównoważonych akumulatorów opartych na technologiach opracowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ważnym aspektem, który przyświeca polsko-norweskim działaniom jest również kształcenie wykwalifikowanej kadry, która znajdzie zatrudnienie w fabrykach produkujących akumulatory i w magazynach energii. Jak podkreśla prof. Molenda, brakuje specjalistów, a zapotrzebowanie rynku ogniw jest ogromne.

Założenia technologiczne opracowywanej baterii opierają się na użyciu technologii bezkobaltowych, surowców odnawialnych, rezygnację z paliw kopalnych oraz minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami. Celem realizowanych badań jest także wydłużenie czasu życia produktu i obniżenie śladu węglowego oraz zaprojektowanie inteligentnego recyklingu (Recycle to Product).

Na bazie wynalazków z UJ tworzone są rozwiązania dotyczące szerokiej grupy materiałów, z których można zbudować ogniwo. Kolejnym krokiem jest ustalenie jednego optymalnego zestawu komponentów. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia kosztownych badań przemysłowych, których nie można przeprowadzić na uczelni. Realizacja tego rodzaju przedsięwzięcia związana jest z potrzebą pozyskania partnera przemysłowego gotowego do sfinansowania całego procesu w zamian za udzielenie licencji. Spółka NorCelLi jest „spółką córką” start-upu z Uniwersytetu Jagiellońskiego - MarCelLi Adv Tech.