Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Laureaci programu NAWA im Stanisława Ulama podejmą pracę na Wydziale Chemii UJ.

Dr. Mainak Das z Narodowego Instytutu Edukacji Naukowej i Badań, Bhubaneswar, Indie oraz Dr. Mohamed Abbas z Narodowego Centrum Badawczego w Kairze, wzmocnią w 2021 roku potencjał naukowy Wydziału Chemii UJ w ramach prestiżowego programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) im. Stanisława Ulama.

Program ten ma na celu zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program umożliwia przyjazd do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Przyjeżdżający w ramach programu badacze wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w instytucjach goszczących aktywności naukowe, głównie projekty badawcze oraz dydaktykę.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi uczonymi lub grupami badawczymi;
  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent Programu otrzymuje comiesięczne stypendium oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Dr. Mainak Das – absolwent Uniwersytetu Jadavpur, stopień doktora uzyskał w Narodowym Instytucie Edukacji Naukowej i Badań (NISER-Bhubaneswar, Indie), gdzie od 2014 roku zajmuje stanowisko pracownika naukowego. Dr. Das będzie prowadził badania pod kierunkiem dr hab. Miłosza Pawlickiego, prof. UJ w Zespole Funkcjonalnych Materiałów Organicznych. Badania będą dotyczyć syntezy pochodnych o rozbudowanej delokalizacji pi domieszkowanych w obrębie motywu makrocyklicznego, modulując obserwowane właściwości spektroskopowe w kierunku kontrolowanej funkcjonalności.

Dr. Mohamed Abbas – stopień doktora uzyskał na Wydziale Nauk o Nowych Materiałach Instytutu Nauk i Technologii Daegu Gyeongbuk (Korea Południowa), w lutym 2017 r. został beneficjentem prestiżowego stypendium podoktoranckiego przyznawanego przez Chińską Akademię Nauk (CAS President's International Fellowship Initiative), a następnie wziął udział w programie dla utalentowanych naukowców w Instytucie Chemii Chińskiej Akademii Nauk (CAS). W 2020 roku otrzymał stypendium (Korea Research Fellowship) na pracę wizytującego naukowca w Koreańskim Instytucie Nauki i Technologii (KIST). Pracuje jako adiunkt w Narodowym Centrum Badawczym w Kairze (Egipt). Dr Abbas w ramach programu im. Ulama będzie prowadzić badania nad sonochemiczną syntezą nanokatalizatorów Cu i Fe-Co na nośnikach RGO/HAp niezawierających metali szlachetnych, do reakcji uwodornienia cząsteczek CO oraz szczawianu dimetylu w celu produkcji paliw płynnych i innych produktów chemicznych. Prace badawcze będą realizowane w Grupie Chemii Powierzchni i Materiałów pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Kotarby.

Autor: Marta Grzesiak-Nowak