Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne

Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia dydaktyczne dla pracowników Wydziału Chemii UJ

Z przyjemnością informujemy, że profesor dr hab. Lucjan Chmielarz otrzymał nagrodę „Pro Arte Docendi” przyznawaną wybitnym nauczycielom akademickim.
Wśród nagrodzonych przez Rektora UJ znaleźli się również dr Karol Dudek-Różycki oraz dr Michał Płotek, którzy zostali laureatami nagrody im. Hugona Kołłątaja za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych.

Nagroda „Pro Arte Docendi” przyznawana jest wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, indywidualna bądź zespołowa, przyznawana jest z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych. Laureatami Nagrody mogą zostać pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie gratulujemy!