Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Firma Anton Paar

Wykład Dr Martina Thomasa ZOSTAŁ ODWOŁANY z przyczyn osobistych. Jeśli zostanie ustalona nowa data wydarzenia zamieścimy wcześniej odpowiednie ogłoszenie.

Zaprasza na otwarty wykład specjalisty aplikacyjnego w zakresie tematyki pomiarów i charakterstyki materiałów porowatych i katalizatorów, który odbędzie się 13.04.2023r w audytorium A1-01 na 1 piętrze w holu głównym Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków w godzinach 10:00 – 13:00. Wykład w jęz. angielskim.

Prelegent:

Dr Martin Thomas, (https://www.quantachrome.com/science/thomas.html)

Opis prelegenta:

Dr Martin Thomas jest absolwentem University of Birmingham (Wielka Brytania) z chemii fizyczno-nieorganicznej. Jest współtwórcą 10 patentów dotyczących porowatych ciał stałych i ich charakterystyki oraz współautorem książki „Characterization of Porous Solids and Powders: Surface Area, Pore Size and Density” (opublikowanej przez wydawnictwo Springera). Aktualnie dr Martin Thomas jest pracownikiem firmy Anton Paar QuantaTec na stanowisku Lead Scientist. Ma ponad 37 lat doświadczenia w charakterystyce proszków i materiałów porowatych, w tym 27 lat z urządzeniami Quantachrome Instruments przed przejęciem firmy przez koncern Anton Paar w 2018 r.

Tytuł wystąpienia:

Methods and applications in characterization of porous solids and powders using different analysis techniques (physisorption, mercury porosimetry, chemisorption)

Tematyka:

Wystąpienie planowane jest z podziałem na 2 części z przerwą kawową pomiędzy oraz wizytacją laboratoriów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zainstalowane zostały urządzenia Quatanchrome do pomiaru porowatości materiałów metodą adsorpcji gazowej. Wizytacja odbyłaby się dla osób zainteresowanych po zakończonym wykładzie. W trakcie wykładu zostaną między innym poruszone takie tematy jak:

  • pomiar izotermy adsorpcji azotu, argonu i dwutlenku węgla oraz pary wodnej metodą próżniowo-objętościową;
  • pojęcie/powiązanie powierzchni BET, wielkości porów i izoterm adsorpcyjnych;
  • omówienie metod rozkładu wielkości porów m.in. DFT, BJH oraz przykłady;
  • metody porozymetri rtęciowej w celu pomiarów porowatości w szerszej skali niż adsorpcja gazu;
  • chemisorpcja statyczna i przepływowa jako metody służące do charakteryzacji powierzchni katalizatorów;

Na koniec wykładu i w trakcie wizytacji przewidujemy także odpowiedzi na pytania uczestników.

Ze względu na planowaną wizytę w laboratorium oraz przerwę kawową osoby planujące wziąć udział w wykładzie proszone są o przesłanie zgłoszenia ze swoimi danymi na adres: pawel.wojda@anton-paar.com