Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

17 marca 2022 - Seminarium Wydziałowe

Gość: Prof. dr hab. Wojciech Grochala (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Tytuł wykładu: A “Chemical Capacitor” – and what it brings to chemistry and physics
Język wykładowy: j. polski, a w przypadku udziału osób nie posługujących się j. polskim - j. angielski
Termin: czwartek 17.03.2022, godz. 10:00
Lokalizacja: Wydział Chemii UJ, sala A1-02

Profesor Grochala jest jedną z centralnych postaci polskiej chemii nieorganicznej, chemii nanomateriałów, chemii fizycznej i chemii obliczeniowej, naukowcem wszechstronnym łączącym zainteresowania materiałami dedykowanymi magazynowaniu wodoru, materiałami magnetycznymi, syntezą związków na nietypowych stopniach utleniania czy też z udziałem gazów obojętnych i innych. Jest również uznanym naukowcem na arenie międzynarodowej, m. in. dzięki współpracy z laureatem Nagrody Nobla prof. Roaldem Hoffmannem (Cornell University) oraz naukowcami z Uniwersytetu z Birmingham, czy Carnegie Institution of Washington. Jest też wybitnym dydaktykiem, prowadzącym również zajęcia dydaktyczne ze studentami z kierunków humanistycznych (Artes Liberales College).
Download files
pdf
Biogram
pdf
Abstrakt