Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obliczeniowe przewidywanie złożonych reakcji przegrupowania karbokationowego

Na łamach niezwykle prestiżowego czasopisma Nature ukazała się praca pt. "Computational prediction of complex cationic rearrangement outcomes", której współautorem jest dr inż. Sebastian Baś z Zespołu Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UJ. Publikacja jest efektem współpracy naukowców z Instytutu Chemii Organicznej PAN, Uniwersytetu Illinois (Szkoły Nauk Chemicznych, Instytutu Laboratorium Twórców Molekuł, Instytutu Biologii Genomicznej oraz Szkoły Medycznej), Wydziału Chemii Uniwersytetu w Bazylei, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Nauki i Inżynierii Biosystemów Politechniki Federalnej w Zurychu, Instytutu Nauk Podstawowych w Korei, Narodowego Instytutu Nauki i Technologii w Ulsan w Korei Południowej oraz firmy AllChemy.

Dotychczasowe osiągnięcia w zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz sieci neuronowych w rozwijaniu nowoczesnej chemii organicznej zrewolucjonizowały podejście do syntezy związków organicznych o skomplikowanych cząsteczkach, w tym nowych leków oraz związków naturalnych. Opracowane metody komputerowe opisane w opublikowanej pracy opierały się jednakowoż o dostępną wiedzę i reakcje chemiczne opracowane przez człowieka. Należy zaznaczyć, że metody komputerowe wykorzystywane do projektowania nowych reakcji chemicznych w chemii organicznej bazują na znanych reakcjach opisanych w literaturze i nie są w stanie proponować nowych transformacji chemicznych w oparciu o znajomość podstaw chemii oraz mechanizmów reakcji. Opublikowana praca jest pionierska pod kątem zrozumienia procesów chemicznych przez sztuczną inteligencję, która w oparciu o szczegółową bazę reguł fizykochemicznych, mechanikę kwantową oraz obliczenia kinetyczne jest w stanie przewidzieć strukturę chemiczną potencjalnego produktu reakcji. Algorytm HopCat będący integralną częścią oprogramowania AllChemy opracowanego i rozwijanego przez zespół prof. Grzybowskiego (https://HopCat.allchemy.net/) jest w stanie przewidzieć struktury produktów jednych z najbardziej złożonych reakcji – przegrupowań karbokationów. Wspomniane przegrupowania dość często w istotnym stopniu zmieniają trójwymiarową strukturę cząsteczek w sposób na tyle zawiły i nieoczywisty, że stanowi on wyzwanie nawet dla doświadczonych chemików. Zaprezentowane rozszerzenie AllChemy jest w stanie w ciągu kilku minut zaproponować możliwe produkty przegrupowania, przedstawić ścieżkę etapów prowadzących do określnych struktur oraz obliczyć prawdopodobieństwo ich otrzymania.

Wiarygodność wyników otrzymywanych z algorytmu AllChemy-HopCat została zweryfikowana przez międzynarodowy zespół naukowców między innymi na Wydziale Chemii UJ, Instytutu Chemii Organicznej PAN, Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign oraz Uniwersytetu w Bazylei we współpracy z firmą prof. Grzybowskiego AllChemy. Część badawcza związana z Wydziałem Chemii UJ dotyczyła porównywania zgodności wyników proponowanych przez program z rzeczywistym składem mieszaniny produktów powstałych w wyniku przegrupowania karbokationów otrzymanych z naturalnych terpenów takich jak linalol (obecny w herbacie) oraz fenchol (składnik perfum). Program był w stanie zaproponować nie tylko etapy poszczególnych przemian prowadzących do otrzymania obserwowanych związków w formie ścieżek mechanistycznych, ale również poprawnie przewidywał zmiany ich procentowej zawartości (selektywność) w mieszaninie wraz ze zmianą temperatury reakcji. Ponadto AllChemy zidentyfikował nieznane dotychczas produkty reakcji oraz umożliwił weryfikację danych pozyskiwanych z oprogramowania przeznaczonego do analizy związków i pozwolił wyeliminować niepoprawnie przypisane struktury, co również zostało potwierdzone eksperymentalnie.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę oprogramowania AllChemy: https://allchemy.net/

Serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Nature wynosi 200 (Impact Factor = 64.8).

Nature (2023) https:/doi.org/10.1038/s41586-023-06854-3