Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Grant NCN OPUS 24+LAP/Weave dla Profesor Kingi Góry-Marek

Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki konkursu OPUS 24+LAP dla projektów dwustronnych realizowanych we współpracy z naukowcami z Czech. W rozstrzygniętym w maju br. konkursie OPUS 24+LAP/Weave do NCN wpłynęło 1921 wniosków na łączną kwotę niemal 2,7 mld zł. Badacze mogli starać się o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, jak również dwu- lub trójstronnych projektów we współpracy w ramach Lead Agency Procedure (LAP), projektów z udziałem innych partnerów zagranicznych, a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych.

Procedura LAP to standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Wnioski OPUS LAP były oceniane razem z pozostałymi wnioskami OPUS, przez te same zespoły ekspertów, jednak dodatkowo oceniano dorobek kierowników zagranicznych zespołów, wykonanie przez nich innych projektów badawczych oraz sprawdzano, czy wkład wszystkich zespołów w realizację projektu jest zrównoważony i komplementarny. Prace polskich naukowców w wyłonionych projektach finansuje Narodowe Centrum Nauki, prace czeskich naukowców finansuje Czech Science Foundation (GACR).

Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu jest polsko-czeski projekt prof. Kingi Góry-Marek z Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ. W ramach uzyskanego grantu realizowany będzie projekt pn. Zielony CO2 - eksploracja ścieżek zrównoważonej produkcji związków chemicznych. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 1 862 940 złotych. Badania realizowane będą we współpracy z grupą dr hab. Edyty Tabor z Instytutu Chemii Fizycznej im. J. Heyrovsky'ego Czeskiej Akademii Nauk.

Serdecznie gratulujemy!

Pełne wyniki OPUS 24+LAP dla projektów dwustronnych polsko-czeskich są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.