Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Wielofunkcyjne luminescencyjne nanomagnesy oparte na kompleksach lantanowców

W czasopiśmie Chemical Communications opublikowany został artykuł naukowy typu Feature Article autorstwa członków Grupy Wielofunkcyjnych Materiałów Luminescencyjnych: dr. Roberta Jankowskiego, mgr Macieja Wyczesanego, dr. hab. Szymona Chorążego, prof. UJ. W artykule zatytułowanym Multifunctionality of luminescent molecular nanomagnets based on lanthanide complexes autorzy dyskutują intensywnie rozwijający się kierunek badań dotyczących zastosowania nanomagnesów molekularnych opartych na kompleksach lantanowców jako źródła zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych. Łączenie wielu właściwości fizycznych w obrębie jednofazowego ciała stałego jest atrakcyjną ścieżką w kierunku konstrukcji nowej generacji urządzeń opto-magneto-elektrycznych wykonujących jednocześnie wiele zadań. Generowanie na poziomie molekularnym, w obrębie pojedynczego materiału, kilku efektów fizycznych prowadzi do silnego sprzężenia pomiędzy właściwościami takiego materiału. Doskonałymi kandydatami do konstrukcji takich materiałów są kompleksy lantanowców. Wynika to z ich wyjątkowych właściwości luminescencyjnych prowadzących do zastosowań w diodach LED czy sensorach optycznych oraz silnej anizotropii magnetycznej (wykazanej w ostatnich latach), dzięki której mogą służyć jako nanomagnesy molekularne. W grupie profesora Szymona Chorążego badane są kompleksy lantanowców, które łączą obie wspomniane właściwości, czyli działają jako luminescencyjne nanomagnesy molekularne. W prezentowanym artykule pokazano tło literaturowe dotyczące projektowania takich układów magneto-luminescencyjnych. W dalszej kolejności autorzy pokazują pionierskie prace dotyczące rozwijania wielofunkcyjnego charakteru materiałów molekularnych opartych na kompleksach lantanowców, w tym generowanie ich silnej czułości na czynniki zewnętrzne, przewodnictwa super-jonowego, ferroelektryczności, nieliniowych zjawisk optycznych i kołowo spolaryzowanej luminescencji. Autorzy pokazują wyniki czołowych światowych grup badawczych, dyskutując szczegółowo swój wkład w rozwój tej silnie rozwijającej się dziedziny badań. Przedstawiona została zwłaszcza intensywnie realizowana w grupie profesora Chorążego strategia polegająca na funkcjonalizowaniu kompleksów lantanowców poprzez ich wprowadzanie do heterometalicznych związków koordynacyjnych d-f. Publikacja jest dostępna w formacie open access. Koszty opublikowania w formule otwartego formatu zostały sfinansowane ze środków Wydziału Chemii w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Artykułowi towarzyszy prezentacja graficzna w formie okładki.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Chemical Communications wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 6.065).

Chem. Commun. 2023, 59, 5961–5986