Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Innowacyjne zastosowanie alkilowanej glukozy jako sensora do badania zmian metabolicznych w komórkach

W czasopiśmie Biosensors and Bioelectronics opublikowany został oryginalny artykuł naukowy, którego autorami są członkowie Zespołu Obrazowania Ramanowskiego: mgr Anna Pieczara, dr Aleksandra Borek-Dorosz oraz prof. dr hab. Małgorzata Barańska. Praca powstała we współpracy z dr. Szymonem Budą (Wydział Chemii UJ), dr. Williamem Tippingiem i prof. Duncancem Grahamem (Universytet w Stratchlyde, Glasgow) oraz mgr Robertem Pawłowskim i prof. Jackiem Młynarskim (Instytut Chemii Organicznej PAN). Artykuł zatytułowany Modified glucose as a sensor to track the metabolism of individual living endothelial cells - observation of the 1602 cm-1 band called “Raman spectroscopic signature of life” opisuje zastosowanie alkilowanej glukozy (3-OPG, 3-o-propargyl glukose) jako sensora do badania zmian metabolicznych w żywej komórce. W publikacji zaprezentowano możliwość śledzenia zarówno wychwytu jak i metabolizmu glukozy na poziomie pojedynczych komórek z wykorzystaniem mikroskopii spontanicznego oraz wymuszonego rozpraszania ramanowskiego. Pokazano, że wychwyt glukozy można śledzić wykorzystując jej charakterystyczne pasmo ramanowskie przy 2124 cm-1, natomiast markerem metabolitu jest pasmo przy 1602 cm-1. Pasmo to zostało opisane w literaturze i nazwane „spektroskopowym markerem życia”. W badaniach wykazano obecność pasma 1602 cm-1 na widmach zarówno żywych jak i utrwalonych komórek śródbłonka, które zmetabolizowały glukozę. Pokazano więc, że pasmo 1602 cm-1 nie musi być bezpośrednio związane z aktywnością mitochondriów, a raczej jest markerem metabolitów komórki. Dodatkowo wykazano, że w warunkach stanu zapalnego, zarówno metabolizm glukozy jak i jej wychwyt ulega spowolnieniu. Prowadząc badania metodą wymuszonej spektroskopii ramanowskiej udowodniono współwystępowanie glukozy i jej metabolitu w komórkach. Opublikowane wyniki potwierdzają, iż alkilowana glukoza 3-OPG jest dobrym sensorem śledzenia zmian metabolicznych w komórkach w czuły oraz specyficzny sposób. Artykuł dostępny jest w formacie open access. Koszty opublikowania w formule otwartego formatu zostały sfinansowane ze środków Wydziału Chemii w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Biosensors and Bioelectronics (Impact Factor czasopisma to 12.545) wynosi 200.

Biosensors and Bioelectronics 230 (2023) 115234