Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Wykorzystanie sygnału chiralooptycznego do monitorowania agregacji i enkapsulacji związków aktywnych w nanocząstkach

W czasopiśmie Chemical Communications opublikowany został artykuł naukowy pt. Formation of carotenoid supramolecular aggregates in nanocarriers monitored via aggregation-sensitive chiroptical output of enantiopure (3S,3’S)-astaxanthin autorstwa Aleksandry Orlef, Ewy Stanek, dr. Krzysztofa Czamary, dr Aleksandry Wajdy i dr hab. Agnieszki Kaczor, prof. UJ.

Opisane w pracy badania, przeprowadzone w Grupie Spektroskopii Chiralooptycznej na Wydziale Chemii UJ, dotyczyły analizy procesów tworzenia się agregatów karotenoidów w nanocząstkach Pluronic F-127, dostarczanych następnie do pierwotnych mysich adipocytów. Analiza czułego na agregację sygnału ECD (ang. electronic circular dichroism) i ROA (ang. Raman optical activity), pochodzącego od enancjoczystej astaksantyny (3S, 3S'), pozwoliła na ustalenie, iż w nanocząstkach tworzą się agregaty astaksantyny typu J, które początkowo współwystępują z kinetycznie stabilizowanymi agregatami typu H1, reorganizującymi się z czasem w układy typu J. Nanocząstki zawierające agregaty J astaksantyny zapewniają kontrolowane uwalnianie cząsteczek karotenoidów do pierwotnych mysich adipocytów.

W pracy zademonstrowano, iż monitorowanie procesów agregacji związków aktywnych i ich enkapsulacji w nanocząstkach z użyciem sygnału chiralooptycznego może w przyszłości posłużyć do analizy agregacji innych związków aktywnych, a także może być wykorzystane do tworzenia nanocząstek o założonych rozmiarach. Publikacja dostępna jest w formacie open access.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Chemical Communications wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 6.065).

Chem. Commun., 2022, Advance Article