Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Publikacja w ACS Applied Materials & Interfaces

W czasopiśmie ACS Applied Materials & Interfaces opublikowany został artykuł naukowy, którego autorami są doktorantka oraz pracownicy Wydziału Chemii UJ: mgr Karolina Chojnacka-Górka, dr Karol Wolski oraz prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny. Praca zatytułowana: „Durable Polyelectrolyte Microcapsules with Near-Infrared-Triggered Loading and Nondestructive Release of Cargo” opisuje mikrokapsuły polimerowe z nanorurkami węglowymi umieszczonymi prostopadle do ścian kapsuł. Taka architektura umożliwia ponad 20-krotny wzrost ich modułu elastyczności oraz pozwala sterować przepuszczalnością ścian z użyciem promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni, które jest absorbowane przez nanorurki. Tak istotne wzmocnienie mechaniczne mikrokapsuł otrzymywanych na bazie polielektrolitów znacznie poszerza możliwości ich zastosowania jako nośników substancji aktywnych uwalnianych pod kontrolą światła oraz wskazuje ścieżki rozwoju nowych materiałów nanokompozytowych.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu ACS Applied Materials & Interfaces wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 8,758).

 ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 1, 1562–1572