Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Nowa praca w Applied Catalysis B

W czasopiśmie Applied Catalysis B: Environmental opublikowany został artykuł naukowy opracowany przez członków Grupy Chemii Zeolitów – dr Karolinę Tarach, mgr Kamilę Pyrę, dr Bastiana Reipricha i prof. dr hab. Kingę Górę-Marek. Publikacja została przygotowana we współpracy z naukowcami z Instytutu Technologii Chemicznej Uniwersytetu w Lipsku. W artykule zatytułowanym „Effect of zeolite topology on NH3-SCR activity and stability of Cu-exchanged zeolites” Autorzy przedstawiają wyniki badań aktywności katalitycznej i stabilności wybranych miedziowych zeolitów o różnej topologii sieci krystalicznej w procesie selektywnej katalitycznej redukcji NO amoniakiem (NH3-SCR NO). Ponadto Autorzy zaproponowali mechanizm reakcji NH3-SCR NO bazując na serii wyników spektroskopowych.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Applied Catalysis B: Environmental wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 16.683).

Applied Catalysis B: Environmental, Volume 284, 5 May 2021, 119752