Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Publikacja w Chemical Science

W czasopiśmie Chemical Science został niedawno opublikowany artykuł naukowy zatytułowany “On Raman optical activity sign-switching between the ground and excited states leading to an unusual resonance ROA induced chirality”. Wśród autorów publikacji znajdują się naukowcy z Wydziału Chemii: mgr Ewa Machalska oraz prof. dr hab. Małgorzata Barańska. Artykuł został przygotowany we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, oraz Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W opublikowanej pracy autorzy wyjaśnili genezę rezonansowych widm Raman oraz naturę ramanowskiej aktywności optycznej (RROA) pochodnych kwasu naftalenotetrakarboksylowego (n-Bu-NDI-BINAM). Uzyskane sygnały nie tylko zdominowane są przez intensywne i indukowane pasma cząsteczek rozpuszczalników, ale zaskakują zmianą znaku skorelowaną z równowagą konformacyjną n-Bu-NDI-BINAMu w stanie podstawowym oraz wzbudzonym. Publikacja znalazła się w dwóch zbiorach specjalnych czasopisma: artykułów wyróżnionych przez recenzentów oraz wybranych i promowanych artykułów tygodnia (2020 Chemical Science HOT Article Collection, 2020 ChemSci Pick of the Week Collection).
Wszystkim Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Chemical Science wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 9.346).

Chem. Sci., 2021, 12, 911–916