Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Granty NCN SONATA BIS dla pracowników Wydziału

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS. Jest to konkurs na projekty badawcze, których celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających tytuł naukowy lub uprawnień równorzędnych. Kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy.

W ramach konkursu SONATA BIS z Uniwersytetu Jagiellońskiego finansowanie zostało przyznane 11 projektom, z czego 4 projekty będą prowadzone w konsorcjach (UJ będzie liderem dwóch projektach), pozostałe projekty będą prowadzone samodzielnie. Łączna kwota przyznana dla naukowców z UJ to ponad 20 mln złotych.

Wśród zakwalifikowanych projektów dwa realizowane będą na Wydziale Chemii UJ:

  • dr Joanna Loch, Badania strukturalne i funkcjonalne zmodyfikowanych oraz chimerycznych asparaginaz typu roślinnego jako nowych leków przeciwbiałaczkowych, przyznane środki 1 998 776 zł,
  • dr Karol Wolski, Witamina B2 jako skuteczny inicjator, fotoaktywator i zmiatacz tlenu w ekonomicznej i uproszczonej syntezie zaawansowanych materiałów polimerowych technikami ATRP, przyznana kwota dla UJ 533 140 zł. Projekt realizowany będzie w konsorcjum z Wydziałem Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Paweł Artur Chmielarz, prof. PR (Katedra Chemii Fizycznej, Politechnika Rzeszowska)

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista rankingowa

 

Autor: Marta Grzesiak-Nowak