Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Zespół profesora Wojciecha Macyka wśród laureatów konkursu sieci Solar-Driven Chemistry

Tylko trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć Solar-Driven Chemistry, którego tematyka dotyczyła zagadnień związanych z transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

W konkursie złożonych zostało 47 wniosków badawczych. Wśród 5 krajów, które przystąpiły do tej inicjatywy (Niemcy, Polska, Finlandia, Szwajcaria i Francja) finansowanie otrzymało tylko 6 projektów, złożonych przez międzynarodowe grupy badawcze. Wśród nich jest projekt pt.Inżynieria granic międzyfazowych materiałów półprzewodników dla wysoko selektywnych transformacji chemicznych indukowanych światłem przygotowany z udziałem badaczy z Polski, Finlandii i Niemiec. Kierownikiem polskiego zespołu jest prof. dr hab. Wojciech Macyk.

  • W projekcie planowane są prace dotyczące: 1. Zbadania fotokatalitycznych kompozytów łączących materiały o optymalnych właściwościach katalitycznych z dobrze pasywowanymi półprzewodnikami o wąskiej przerwie wzbronionej.
  • 2. Zbadania wpływu różnych związków metali (pojedyncze atomy/ jony, klastry, nanocząstki) jako centrów katalitycznych.
  • 3. Opracowania tandemowych układów fotokatalitycznych, w których produkty utworzone selektywnie na jednym fotokatalizatorze są wykorzystywane in situ przez drugi fotokatalizator w dalszej selektywnej transformacji sterowanej światłem.

Zamierzeniem badaczy jest opracowanie unikalnych metod wytwarzania wysoce aktywnych i selektywnych materiałów foto(elektro)katalitycznych oraz poszerzenie wiedzy na temat podstawowych zalet i ograniczeń takich materiałów w selektywnych transformacjach katalitycznych.

Serdecznie gratulujemy Panu prof. dr. hab. Wojciechowi Macykowi i jego współpracownikom, którzy z powodzeniem kontynuują chlubne tradycje krakowskiej chemii nieorganicznej.

więcej: www.ncn.gov.pl i www.uj.edu.pl

ARL