Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 21

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko stypendysta/student/doktorant w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 21 pt.: ,,Kompleksy lantanowców funkcjonalizowane cyjanowymi metaloligandami jako luminescencyjne nanomagnesy molekularne wysoce czułe na bodźce chemiczne i temperaturę”, po rozpatrzeniu nadesłanych przez kandydatów dokumentów oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków NCN komisja zaakceptowała kandydaturę Pana/i:

  • mgr Maciej Wyczesany
  • Kinga Szczecińska
  • Hubert Dziełak.