Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Zapytanie ofertowe - szkolenia z recyclingu w projekcie GREENUS

Zapytanie ofertowe przygotowane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu ERASMUS+ 618173-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP “Green waste management new education system for recycling and environmental protection in Asia” (GREENUS).

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji wybranych zadań projektu GREENUS (udział interesariuszy zewnętrznych z krajów UE specjalizujących się w gospodarce odpadami komunalnymi w szkoleniach dla partnerów wietnamskich oraz tworzenia lokalnych rozwiązań dla zarządzania procesami zbierania, przetwarzania i utylizacji odpadów w Wietnamie). Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, składającego się z poniższych zakresów (Etapów) oraz ceny jednostkowe za wykonanie każdego z trzech etapów.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały przedstawione w załączonych dokumentach. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przesłanie ofert wraz z wymaganymi dokumentami (załączniki) w terminie do 21 czerwca 2023 roku na niżej wskazany adres mailowy: lucjan.chmielarz@uj.edu.pl.

Cena ofert powinny uwzględniać wszystkie zobowiązania, muszą być podane w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo i słownie, wraz z należytym podatkiem VAT – jeżeli występuje. Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

Koordynator projektu GREENUS
prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

Download files
pdf
Zapytanie ofertowe - szkolenia z recyclingu w projekcie GREENUS
docx
Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe - szkolenia z recyclingu w projekcie GREENUS
docx
Załącznik nr 2 - klauzaula informacyjna
docx
Załącznik nr 3 -Oświadczenie Wykonawcy w zakresie zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO
docx
Załącznik nr 4- ustawa sankcyjna
docx
Załącznik nr 5- oświadczenie Podkonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
pdf
Załącznik nr 6 Zapytanie ofertowe - szkolenia z recyclingu w projekcie GREENUS