Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu nr 2020/39/I/HS2/00911 pt. „Strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu)”

W dniu 20.04.2022 zebrała się komisja powołana dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko stypendysty do realizacji zadań badawczych w ramach przyznanego mi przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego nr 2020/39/I/HS2/00911 pt. „Strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu)”

Po rozpatrzeniu nadesłanych przez kandydatów dokumentów oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki Komisja a zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatury Marka Buckiego.