Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty w projekcie OPUS 11

Stypendysta dołączy do zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów, w którym będzie wykonywał prace badawcze związane z realizacją projektu NCN OPUS 11/ST5 „Polielektrolity blokowe regulujące krzepliwość krwi – synteza, badania fizykochemiczne i biologiczne”.

Zadaniem Stypendysty będzie synteza polimerów i/lub małocząsteczkowych związków organicznych o przeciwstawnym wpływie na krzepliwość krwi (tj. antykoagulantów i ich inhibitorów), ich fizykochemiczna charakteryzacja, badanie działania biologicznego na wybranych modelach komórkowych oraz prezentowanie wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Otrzymane przez Stypendystę związki będą testowane in vivo przez współpracujący zespół farmakologiczny.
Download files
pdf
Wymagania