Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Akty prawne

Web Content Display Web Content Display

Akty prawne

Regulacje podstawowe

Regulacje pomocnicze

  1. Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie: ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
  2. AKADEMICKI KODEKS WARTOŚCI przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.
  3. Kodeks DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH opracowany przez Fundacje Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 roku.
  4. Decyzje Rady Wydziału Chemii w sprawie pytań dodatkowych oraz w sprawie przekazywania kierownikom zakładów dydaktycznych wyników ankiet pracowników tych zakładów.
  5. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego