Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Programy chemia

Web Content Display Web Content Display

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia pierwszego stopnia

  • obowiązkowy rdzeń (przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz przedmioty kształcenia ogólnego) realizowany w semestrach 1-5
  • praktyka zawodowa realizowana na drugim roku
  • moduły ukierunkowujące do wyboru (student wybiera dwa moduły) realizowane na trzecim roku
  • moduł samokształcenia prowadzący do zaliczenia Europejskiego Testu Kompetencji EChemTest, do zaliczenia w dowolnym semestrze
  • licencjat (praca i egzamin) realizowany na trzecim roku

 

Studia drugiego stopnia

Realizowane są w wariancie paneli specjalizacyjnych lub Joint European Studies. Student wybiera jedną  z opcji specjalizacyjnych. Wybór specjalizacji koresponduje z modułami na studiach I stopnia.