Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Programy chemia

Web Content Display Web Content Display

Studia pierwszego, drugiego stopnia i trzeciego stopnia

Studia pierwszego stopnia

 • obowiązkowy rdzeń (przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz przedmioty kształcenia ogólnego) realizowany w semestrach 1-5
 • moduły ukierunkowujące do wyboru (student wybiera dwa moduły) realizowane na trzecim roku
 • moduł samokształcenia prowadzący do zaliczenia Europejskiego Testu Kompetencji EChemTest (dwie dziedziny chemii z czterech, do wyboru) do zaliczenia w dowolnym semestrze
 • licencjat (praca i egzamin) realizowany na trzecim roku

Studia drugiego stopnia

realizowane są w wariancie paneli specjalizacyjnych lub Joint European Studies. Student wybiera jedną  z opcji specjalizacyjnych. Wybór specjalizacji koresponduje z modułami na studiach I stopnia.

Web Content Display Web Content Display

Program dla studentów rozpoczynających studia w roku 2019/20 znajduje się na stronach https://sylabus.uj.edu.pl/

Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019

Pierwszy stopień - pierwszy rok

Semestr I
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Matematyka I 45W+45C 9
Fizyka I 30W+30C 5
Podstawy chemii 45W+15C+30K 7
Podstawy chemii - laboratorium 90L 6
Technologia informacyjna 45L 3

 

Semestr II
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Matematyka II 30W+60C 6
Fizyka II 30W+30C 5
Fizyka - laboratorium 30L 3
Chemia analityczna 30W+15K 4
Chemia analityczna - laboratorium 75L 5
Chemia organiczna I 30W+30K 5
Wprowadzenie do statystycznego
opracowywania danych pomiarowych
15W 1
Kursy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości   1

 

Razem: 750, ECTS: 60

Pierwszy stopień - drugi rok

Semestr III
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemia nieorganiczna I 30W 3
Chemia nieorganiczna I - konwersatorium lub
Inorganic chemistry I - discussion class
15K 1
Chemia organiczna II 30W+30K 5
Chemia organiczna - laboratorium 120L 8
Chemia fizyczna 30W+15C+15K 5
Chemia fizyczna - laboratorium 45L 4
Krystalografia 15W+30K 2
Język angielski 60Le 0
Wychowanie fizyczne 30C 0

 

Semestr IV
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Podstawy chemii kwantowej 30W+30K 5
Podstawy chemii kwantowej - laboratorium 30L 3
Chemia nieorganiczna II 30W 3
Chemia nieorganiczna II - konwersatorium
lub
Inorganic chemistry II - discussion class
15K 1
Chemia nieorganiczna - laboratorium 90L 6
Chemia fizyczna II 30W+15C+15K 5
Chemia fizyczna - laboratorium 45L 4
Język angielski 60Le 0
Praktyki zawodowe 3 tygodnie 4
Ochrona własności intelektualnej I 15W 1
Wychowanie fizyczne 30C 0

 

Razem: 885, ECTS: 60

Pierwszy stopień - trzeci rok

Semestr V
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Biochemia i biologia 60W 4
Technologia chemiczna 30W 2
Technologia chemiczna - laboratorium 30L 2
Chemia materiałów 15W 1
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami 15L 1
2 moduły 420W 24
Język angielski 60Le 4

 

Semestr VI
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Moduł samokształcenia EChemTest 120W 4
Praca licencjacka 90W 15
Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych   3

 

Razem: 840, ECTS: 60

Na trzecim roku student wybiera dwa moduły. Moduły do wyboru:

A. Chemia analityczna i stosowana
B. Chemia nieorganiczna i strukturalna
C. Chemia organiczna i biologiczna
D. Chemia fizyczna i teoretyczna

Moduły opis

 

Drugi stopień - pierwszy rok

Semestr I
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Analiza instrumentalna 30W 3
Analiza instrumentalna - laboratorium 60L 4
Chemia teoretyczna - kurs mały* 45W+45K 8

Chemia teoretyczna - kurs duży:

 1. Elementy mechaniki i termodynamiki statystycznej
 2. Chemia kwantowa

 

30W+30K

30W+30K

 

5

7

Analiza strukturalna z krystalochemią 15W+15L+21K 3
Spektroskopia molekularna 30W+54K 6
Spektroskopia molekularna - laboratorium 36L 3
Język angielski 60Le 2


*Kurs WCh-CM-0102-12 - kurs mały z Chemii Teoretycznej. Studenci mogą alternatywnie wybrać tzw. kurs duży Chemii Teoretycznej (tj. WCh-CM-0103a-12 i WCh-CM-0103b-12) łącznie 120 h co zmniejsza wymagany limit punktów za zajęcia do wyboru.

Semestr II
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Ochrona własności intelektualnej II 15W 1
Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych   4

 

A. Analityka chemiczna: prof. dr hab. P. Kościelniak

 •     Analityka w ochronie środowiska i zdrowia: dr hab. J. Kochana
 •     Chemia sądowa: dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny

B. Chemia biologiczna: prof. dr hab. G. Stochel  

 •     Chemia biologiczna: prof. dr hab. G. Stochel 

C. Chemia nowych materiałów i kataliza: prof. dr hab. Z. Sojka  

 •     Chemia nowych materiałów molekularnych: prof. dr hab. B. Sieklucka
 •     Nanochemia i kataliza: prof. dr hab. Z. Sojka

D. Chemia stosowana: prof. dr hab. P. Kuśtrowski    

 •     Kataliza przemysłowa i adsorbenty: prof. dr hab. P. Kuśtrowski
 •     Polimery i kompozyty: dr hab. E. Witek 

E. Chemia teoretyczna i komputerowa: prof. dr hab. J. Korchowiec  

 •     Chemia teoretyczna i komputerowa : prof. dr hab. J. Korchowiec

F. Fizykochemia i spektroskopia: dr hab. P. Wydro   

 •     Fotochemia i spektroskopia optyczna: dr hab. A. Turek
 •     Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii: dr hab. P. Wydro

G. Nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna: dr hab. A. Pałasz

 •     Nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna: dr hab. A. Pałasz

H. Chemia środowiska: dr hab. K. Hąc-Wydro

 •     Chemia środowiska: dr hab. K. Hąc-Wydro
 •     Chemia i monitoring środowiska: dr hab. K. Hąc-Wydro


Panele specjalizacyjne opis


*Kurs WCh-CM-0102-12 - kurs mały z Chemii Teoretycznej. Studenci mogą alternatywnie wybrać tzw. kurs duży Chemii Teoretycznej (tj. WCh-CM-0103a-12 i WCh-CM-0103b-12) łącznie 120 h co zmniejsza wymagany limit punktów za zajęcia do wyboru.

Trzeci stopień studiów

Program studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2018/2019

Drugi stopień - pierwszy rok

Semestr I
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Analiza instrumentalna 30W 3
Analiza instrumentalna - laboratorium 60L 4
Chemia teoretyczna - kurs mały* 45W+45K 8

Chemia teoretyczna - kurs duży:

 1. Elementy mechaniki i termodynamiki statystycznej
 2. Chemia kwantowa

 

30W+30K

30W+30K

 

5

7

Analiza strukturalna z krystalochemią 15W+15L+15K 3
Spektroskopia molekularna 30W+54K 6
Spektroskopia molekularna - laboratorium 36L 3
Język angielski 60Le 2


*Kurs WCh-CM-0102-12 - kurs mały z Chemii Teoretycznej. Studenci mogą alternatywnie wybrać tzw. kurs duży Chemii Teoretycznej (tj. WCh-CM-0103a-12 i WCh-CM-0103b-12) łącznie 120 h co zmniejsza wymagany limit punktów za zajęcia do wyboru.

Semestr II
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Ochrona własności intelektualnej II 15W 1
Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych   4

 

A. Analityka chemiczna: prof. dr hab. P. Kościelniak

 •     Analityka w ochronie środowiska i zdrowia: dr hab. J. Kochana
 •     Chemia sądowa: dr Renata Wietecha-Posłuszny

B. Chemia biologiczna: prof. dr hab. G. Stochel  

 •     Chemia biologiczna: prof. dr hab. G. Stochel 

C. Chemia nowych materiałów i kataliza: prof. dr hab. Z. Sojka  

 •     Chemia nowych materiałów molekularnych: prof. dr hab. B. Sieklucka
 •     Nanochemia i kataliza: prof. dr hab. Z. Sojka

D. Chemia stosowana: prof. dr hab. P. Kuśtrowski    

 •     Kataliza przemysłowa i adsorbenty: prof. dr hab. P. Kuśtrowski
 •     Polimery i kompozyty: dr hab. E. Witek 

E. Chemia teoretyczna i komputerowa: prof. dr hab. J. Korchowiec  

 •     Chemia teoretyczna i komputerowa : prof. dr hab. J. Korchowiec

F. Fizykochemia i spektroskopia: dr hab. P. Wydro    

 •     Fotochemia i spektroskopia optyczna: dr hab. A. Turek
 •     Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii: dr hab. P. Wydro

G. Nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna: dr hab. A. Pałasz

 •     Nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna: dr hab. A. Pałasz

H. Chemia środowiska: dr hab. K. Hąc-Wydro

 •     Chemia środowiska: dr hab. K. Hąc-Wydro
 •     Chemia i monitoring środowiska:dr hab. K. Hąc-Wydro


Panele specjalizacyjne opis