Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Moduły

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Moduły kierunkowe

Chemia analityczna i stosowana

Semestr V
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Analiza Chemiczna 45*W+15S 3
Wstrzykowa analiza przepływowa 15W 1


* w ramach 45 godzin zajęć prowadzone są wykłady i ćwiczenia

Semestr VI
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Analiza Chemiczna - laboratorium 45L 3
Procesy sorpcyjne i katalityczne 15W+30C 3
Podstawy chemii polimerów 30W+15C 2
 

Chemia nieorganiczna i strukturalna

Semestr V
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Zaawansowana chemia nieorganiczna 30W+30S 3
Urządzenia pomiarowe i technika eksperymentu 15K 1

 

Semestr VI
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemia nieorganiczna i strukturalna - laboratorium otwarte 75L 3
Właściwości faz krystalicznych 15W+15S 2
Podstawy chemii nowych materiałów 20W+15K 3
 

Chemia organiczna i biologiczna

Semestr V
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Zaawansowana chemia organiczna - laboratorium 75L 4
Zastosowanie spektroskopii w chemii organicznej 15C 1

 

Semestr VI
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Podstawy chemii bioorganicznej 15W 1
Podstawy chemii biologicznej 45W+30K 4
Chemia biologiczna - laboratorium 30L 2
 

Chemia fizyczna i teoretyczna

Semestr V
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Zaawansowane metody chemii fizycznej 30W 2
Zaawansowane metody chemii fizycznej - laboratorium 30L 2
Metody matematyczne chemii I 15W+15C 2

 

Semestr VI
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemia fizyczna powierzchni i elektrochemia 30W 2
Fizykochemia układów makrocząsteczkowych 15W 1
Podstawy fotochemii 15W 1
Metody matematyczne chemii II 15W+15C 1
Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej 30L 1