Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Informacje ogólne

Web Content Display Web Content Display

Informacje ogólne

Kierownik Kierunku Studiów Ochrona Środowiska

dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ

Osoby prowadzące w dziekanacie obsługę studentów kierunku Ochrona Środowiska:

  • mgr inż. Anna Pocztorenko (sprawy związane z tokiem studiów),
  • Elżbieta Zembala (sprawy socjalne).