Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Ochrona Środowiska

Web Content Display Web Content Display

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiem, gdzie studenci zdobywają wiedzę o środowisku naturalnym oraz metodach jego ochrony. Kierunek obejmue zagadnienia z zakresu chemii i biologii oraz elementy fizyki, matematyki, informatyki, ekonomii, prawa, medycyny, inżynierii chemicznej, urbanistyki i architektury. Studia są dwustopniowe.

I stopień

Obejmuje - podstawy chemii oraz problematykę chemiczną związaną z ochroną środowiska. W zakresie biologii i nauk o ziemi program przewiduje - biologię i ekologię.
Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i w służbie zdrowia.

II stopień

Prowadzone są dwie specjalizacje:

  • biologia środowiska
  • chemia środowiska

Główny nacisk położony jest na wykształcenie absolwenta o szerokich podstawach z zakresu chemii i biologii, umożliwiających mu rozpoznanie zagrożeń dla środowiska, przewidywanie skutków tych zagrożeń i dobór optymalnych metod i środków przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra ochrony środowiska. Posiada on kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z ochroną środowiska, w szkolnictwie średnim i wyższym.