Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Ochrona Środowiska

Web Content Display Web Content Display

Ochrona Środowiska

Kierunek Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym studium wiedzy o środowisku naturalnym, metodach monitorowania stanu środowiska oraz jego ochrony. Studia obejmują zagadnienia z zakresu chemii i biologii oraz elementy fizyki, matematyki, ekonomii, prawa, inżynierii chemicznej, urbanistyki i architektury. Studia mają dostarczyć specjalistów gotowych do podjęcia pracy w obszarach związanych z monitoringiem i ochroną środowiska.

I stopień

Obejmuje - podstawy chemii oraz problematykę chemiczną związaną z ochroną środowiska. W zakresie biologii i nauk o ziemi program przewiduje - biologię i ekologię. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i w służbie zdrowia.

Aktualnie I stopień ochrony środowiska nie jest prowadzony.

II stopień

Program studiów na kierunku ochrona środowiska ma na celu wykształcić absolwentów mogących podjąć pracę w obszarze monitoringu i ochrony środowiska w przemyśle, laboratoriach analitycznych, administracji, placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Opracowany program studiów jest okresowo konsultowany z potencjalnymi pracodawcami z regionu. Ich uwagi dotyczące profilu absolwenta są uwzględniane przy modyfikacjach programu.

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra ochrony środowiska. Posiada on kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z ochroną środowiska, w szkolnictwie średnim i wyższym.