Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2020/2021

Pliki do pobrania
pdf
Tematy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym (dwa etaty)

Projekt badawczy NCN OPUS18 „Sieci MOF o mieszanych łącznikach do chemosensorów z odpowiedzią fotoluminescencyjną i elektryczną” UMO-2019/35/B/ST5/01067

Obrona pracy doktorskiej

mgr Marcelina Radko
"Katalityczne utlenienie organicznych siarczków z użyciem H2O2 jako utleniacza"

NOWE MOŻLIWOŚCI WYMIANY - UNA EUROPA

W wymianie wirtualnej w ramach sieci UNA Europa wziąć może każdy student i doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył I rok studiów I stopnia. Osoby, które zdecydują się na udział w wymianie, otrzymają status stypendysty Programu Erasmus+ z dofinansowaniem zerowym. Studenci UJ mogą realizować wybrane przez siebie kursy w dowolnej uczelni partnerskiej z sieci UNA Europa, w ramach zajęć fakultatywnych, po uprzednim uzyskaniu zgody wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, co będzie podstawą do uznania danego kursu i zaliczenia punktów ECTS w UJ.

Obrona pracy doktorskiej

mgr Aldona Kostuch
"Katalizatory reakcji redukcji tlenu oparte na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Monika Hałat
"Ramanowska aktywność optyczna związków biologicznie czynnych: od małych monomerów po złożone układy supramolekularne"