Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga ! Doktoranci I roku studiów

Aby otrzymać dostęp do intranetu oraz zostać dopisanym do listy mailingowej należy zapoznać się z wymogami opisanymi w sekcji Dostęp do usług sieciowych na stronie https://chemia.uj.edu.pl/pracownicy2/net

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka/tematy prac doktorskich, zaproponowane przez pracowników Wydziału Chemii UJ na rok akademicki 2022/2023

Subjects of doctoral dissertations for the academic year 2022/2023

Pliki do pobrania
pdf
Tematy (lista - 23/05/2022)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

07.12.2022
Polskie Towarzystwo Chemiczne - wykład

dr hab. Aneta Jezierska, prof. UWr
"Świat związków aromatycznych opisany metodami chemii obliczeniowej"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Agnieszka Rojewska
"Bioaktywne filmy na bazie bionanocelulozy do zastosowań biomedycznych"

Obrona pracy doktorskiej

mgr Emilia Kuźniak-Glanowska
"Projektowanie i synteza nowych syntonów anion-π istotnych z punktu widzenia układów i procesów biologicznych oraz ogółu układów molekularnych"