Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Metod Obliczeniowych Chemii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Obliczeniowej

dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ - kierownik

tel: +48 12 686 2377
pokój C3-03
e-mail:  eilmes@chemia.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Główne kierunki badań

 1. Metody globalnej optymalizacji
 2. Rozwój zaawansowanych metod obliczeniowych chemii kwantowej (rozwijany jest pakiet oprogramowania do obliczeń kwantowochemicznych i mikroelektrostatycznych)
 3. Pracownicy Zakładu Metod Obliczeniowych Chemii administrują klastrem komputerowym Laboratorium Modelowania Molekularnego
 

Zespół Półprzewodników Organicznych
dr hab. Andrzej Eilmes, prof. UJ

Główne kierunki badań:

 1. Opis teoretyczny elektro-optycznych właściwości organicznych kryształów molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli stanów z przeniesieniem ładunku.
 2. Teoria ekscytonów i sprzężenia wibronowe w takich układach; polarytony.
 3. Interpretacja teoretyczna widm absorpcji, elektroabsorpcji, fotoprądu itp. kryształów czystych i domieszkowanych.
 4. Efekty nieporządku w układach molekularnych, przejście metal-izolator w układach nieuporządkowanych.
 5. Kwantowochemiczna interpretacja elektrochromizmu tlenku wolframu.
 6. Badania procesów polaryzacji w materiałach molekularnych.
 7. Modelowanie procesów kompleksowania i transportu jonów w stałych elektrolitach polimerowych.
 8. Obliczenia kwantowochemiczne dla molekuł w elektronowych stanach wzbudzonych.