Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki

dr hab. Justyna Kalinowska-Tłuścik, prof. UJ - kierownik

tel: +48 12 686 2467
pokój C2-13
e-mail: kalinows@chemia.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Biokrystalografii
prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

Główne kierunki badań

 1. Badania struktury krystalicznej wybranych białek.
 2. Badania mechanizmów aktywności enzymatycznej.
 3. Badania oddziaływań białek z ligandami o znaczeniu biologicznym.
 4. Badania strukturalne w warunkach wysokiego ciśnienia.
 

Zespół Inżynierii Krystalicznej i Analizy Strukturalnej
dr hab. Marlena Gryl, prof. UJ

Główne kierunki badań:

Inżynieria krystaliczna oraz rentgenowska analiza strukturalna monokryształów w zastosowaniu do badania strukturalnych aspektów -

 1. własności chemicznych - wyznaczanie eksperymentalnego rozkładu gęstości elektronowej w kryształach, badanie wzajemnego upakowania cząsteczek oraz typów międzycząsteczkowych oddziaływań w fazach krystalicznych, polimorfizm.
 2. własności fizycznych - badanie korelacji struktury krystalicznej z liniowymi własnościami optycznymi (np. dwójłomność liniowa, dwójłomność kołowa) oraz nieliniowymi własnościami optycznymi (np. generowanie drugiej harmonicznej), badania strukturalnego mechanizmu przejść fazowych w kryształach ferroicznych.
 3. własności biologicznych - badanie korelacji aktywności farmakologicznej związków o potencjalnych właściwościach przeciw-arytmicznych oraz alfa lub beta adrenergicznych z ich przestrzenną geometrią molekularną w aspekcie zdolności do wiązania się z receptorem; strukturalna charakterystyka materiałów biozgodnych.
 

Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej
prof. dr hab. Wiesław Łasocha

Główne kierunki badań

 1. Rozwiązywanie struktur z danych proszkowych, Testowanie i prace nad rozwojem metod strukturalnej dyfraktometrii proszkowej.
 2. Badania z zakresu syntezy nowych włóknistych i warstwowych związków polianionowych (polimolibdeniany, nadtleno-molibdeniany itp.).
 3. Badania strukturalne związków kompleksowych w tym makrocyklicznych kompleksów.
 4. Zastosowania metod dyfraktometrii proszkowej w badaniach nowych materiałów, farmakologii, medycynie, chemii spożywczej i badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego.