Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Teoretycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZESPOŁY NAUKOWE

prof. dr hab. Roman Nalewajski

Zespół Chemii Kwantowej

prof. dr hab. Jacek Korchowiec

Grupa Teorii Reaktywności Chemicznej

prof. dr hab. Artur Michalak

Grupa Modelowania Molekularnego Procesów Katalitycznych

prof. dr hab. Roman Nalewajski

Grupa Podstawowych Zagadnień Teorii Struktury Elektronowej

Główne kierunki badań:

 1. Elektrony jako nośniki informacji Fishera w cząsteczkach:
 2. Orbitalna teoria komunikacyjna wiązania chemicznego:
 3. Zastosowania Teorii Funkcjonałów Gęstości w zagadnieniach reaktywności chemicznej:
 4. Opracowanie algorytmów globalnej optymalizacji geometrii dla małych i średniej wielkości układów molekularnych.
 5. Metody klasy O(N), półempiryczne,schematy podziału energii oddziaływania.
 6. Koncepcyjna teoria funkcjonałów gęstości, Struktura i własności układów makrocyklicznych.
 7. Teoretyczne modelowanie filmów powierzchniowych metodami dynamiki molekularnej.
 8. Teoretyczny opis wiązania chemicznego w oparciu o orbitale naturalne dla wartościowości chemicznej (NOCV) oraz zlokalizowane orbitale wiązań LOBO.
 9. Analiza ścieżek reakcji chemicznych w oparciu o NOCV sprzężone z podziałem energii oddziaływania ETS
 10. Zastosowanie ETS-NOCV do opisu różnego typu wiązań chemicznych: donorowo-akceptorowe, kowalencyjne wielokrotne, oddziaływania słabe (intra oraz intermolekulerne), agostyczne, układy "hiperwalencyjne"
 11. Modelowanie procesów katalitycznych:
 12. Symulacje dynamiki molekularnej półempirycznej oraz ab initio.
 13. Symulacja widm spektroskopowych układów istotnych z punktu widzenia ogniw slonecznych (DSSC) oraz diod luminescencyjnych (OLED)

prof. dr hab. Piotr Petelenz

Zespół Półprzewodników Organicznych

Główne kierunki badań:

 1. Opis teoretyczny elektro-optycznych właściwości organicznych kryształów molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli stanów z przeniesieniem ładunku.
 2. Teoria ekscytonów i sprzężenia wibronowe w takich układach; polarytony.
 3. Interpretacja teoretyczna widm absorpcji, elektroabsorpcji, fotoprądu itp. kryształów czystych i domieszkowanych.
 4. Efekty nieporządku w układach molekularnych, przejście metal-izolator w układach nieuporządkowanych.
 5. Kwantowochemiczna interpretacja elektrochromizmu tlenku wolframu.
 6. Badania procesów polaryzacji w materiałach molekularnych.
 7. Modelowanie procesów kompleksowania i transportu jonów w stałych elektrolitach polimerowych.
 8. Obliczenia kwantowochemiczne dla molekuł w elektronowych stanach wzbudzonych.

prof. dr hab. Marek Pawlikowski

Zespół Teoretycznej Fizyki Molekularnej

Główne kierunki badań:

 1. Badania dynamiki molekularnej w stanie podstawowym oraz stanach wzbudzonych. Opis i interpretacja w ramach wibronowej teorii sprzężeń rezonansowego efektu ramanowskiego (RR), dichroizmu kolowego (CD) jak również magnetycznego dichroizmu kołowego (MCD). Zastosowanie i rozwój metod kwantowo-chemicznych: ab initio oraz półempirycznych ukierunkowanych na własności spektroskopowe molekuł.
 2. Rozwój metod obliczeniowych adekwatnych do opisu właściwości dużych układów molekularnych.
 3. Zastosowanie wibronowych modeli do badania molekuł zawierających identyczne chromofory w układach dimerowych, trymerowych i tetramerowych. Badanie bezradiacyjnych procesów w biologicznych układach makromolekularnych takich jak kompleksy PCP (peridinina – chlorofil a – białko).
 4. Badania dynamiki zdegenerowanych ruchów jądrowych w podstawowym stanie molekularnym w układach o wysokiej symetrii. Interpretacja widm magnetycznego wibracyjnego dichroizmu kołowego (MVCD) w oparciu o obliczone wibracyjne momenty magnetyczne.
 5. Własności symetrii operatora Schrödingera i grupy przekształceń konforemnych. Transformacja Galileusza w molekularnej mechanice kwantowej. Zastosowanie w teorii wiązania wodorowego.

dr hab. Marek Frankowicz

Zespół Termodynamiki i Dynamiki Reakcji Chemicznych

Główne kierunki badań:

 1. Modelowanie mezoskopowe zjawisk powierzchniowych:
  • modelowanie układów porowatych
  • badanie wpływu geometrii na kinetykę procesów
 2. Chemiczne przetwarzanie informacji
 3. Podstawy termodynamiki nierównowagowej
 4. Efekty stochastyczne w układach chemicznych