Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZESPOŁY NAUKOWE

prof. dr Tadeusz A. Holak

Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków

Główne kierunki badań:

 1. Projektowanie i synteza ubikwitynopodobnych modyfikatorów skierowanych na oddziaływania białko-białko Hub1 i HIND
 2. Projektowanie i synteza antagonistów p53-Mdm2 o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych
 3. Projektowanie i synteza antagonistów p53-Mdm4 o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych.
 4. Projektowanie i synteza związków o właściwościach przeciwnowotworowych skierowanych na oddziaływania bialko bialko ubikwityny i USP-2
 5. Projektowanie i synteza związków o właściwościach przeciwnowotworowych skierowanych na cysteinę kieszeni wiążącej USP-2
 6. Zastosowanie wysokorozdzielczej spektroskopii NMR oraz rentgenografii strukturalnej w projektowaniu antagonistów Mdm2/Mdmx-p53
 7. Podstawy strukturalne hamowania oddziaływań białek zaangażowanych w procesy nowotworzenia oraz zastosowanie wydajnych metod skriningowych w celu znalezienia małoczasteczkowych inhibitorów białek Mdm2/Mdmx
 8. Badania strukturalne białek ubikiwtynopodobnych (UBL-5) i charakteryzacja właściwości biochemicznych i biofizycznych białka CD44 oraz jego liganda kwasu hialuronowego

dr hab. Dariusz Cież

Zespół Chemii Związków Heterocyklicznych i Metaloorganicznych

Główne kierunki badań:

 1. Badania nad diastereoselektywną i enancjoselektywną syntezą połączeń heterocyklicznych przy wykorzystaniu chiralnych kompleksów metali jako katalizatorów lub związków metaloorganicznych jako reagentów.
 2. Stereoselektywne tworzenie wiązań węgiel-heteroatom z wykorzystaniem połączeń metaloorganicznych oraz kompleksów metali przejściowych (Ti(IV), Zr(IV), Mn(III), Pd(II)) oraz metali ziem rzadkich (Ce(III), Ce(IV), La(III)).

dr hab. Barbara Rys

Zespół Fizykochemii Organicznej

prof. dr hab. Jacek Młynarski

Zespół Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej

Główne kierunki badań

 1. Projektowanie nowych katalizatorów wykorzystywanych w syntezie asymetrycznej; zastosowanie kompleksów żelaza w reakcjach tworzenia wiązań C-C i C-H.
 2. Asymetryczne reakcje w roztworach wodnych
 3. Naśladowanie reakcji enzymatycznych - zastosowanie organokatalizy do syntezy monosacharydów
 4. Stereokontrolowana synteza monosacharydów, glikozydów i związków bioaktywnych
 5. Stereoselektywna synteza alkoholi drugorzędowych i ich zastosowanie jako pomocników chiralnych
 6. Badania nad wspomaganym surfaktantami procesem hydrotermiczej sacharyfikacji celulozy